Tariff-info

Vi har nå mottatt bedriftens "siste" tilbud. Forhandlingsutvalget har gjennomgått dette, og vi er skuffet. Dette fordi vi ser få, om noen endringer i tekniske bestemmelser som koster bedriften penger. Vi har i går kveld og i dag vært i forhandlinger og på oppfordring fra bedriften værs svært kreative i våre krav. Dette er ikke på generelt nivå, men for å justere grupper og rette opp problem i forholdt til Særavtalen, jamfør våre krav. Bedriften har vist liten forståelse for vår fokusering av våre prioriterte krav. Utvalget skal møtres igjen i morgen, men utsikten til en enighet er slik vi ser det nå, minimal.

Det generelle tillegget er nå i nærheten av det nivået vi kan godta, men profilen er mer usosial enn noen gang.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com