Forsikring

På lønnsslippen for Juni lønn ser dere at det er trukket kr 120,- i forsikring NOPEF. Jeg har fått noen henvendelser på hva dette er. Dette er ikke betaling for den toppsikringsordningen vi har etablert, den dekkes av kontingenten. Dette er "Grunnforsikring liv" som forbundet innførte på Landsmøtet i '96. Betaling skjer en gang pr. år av tekniske grunner (i steden for å trekke kr 12,- hver mnd).

LO's egen inf om grunnforsikringen er som følger:

Omfattende trygghet

Grunnforsikringen i LO er en "økonomisk førstehjelp" for de fagorganiserte. Forsikringen dekker mer enn en million mennesker i Norge. Ordningen er todelt og består av en livsforsikring og en ulykkesforsikring. Livsforsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Den gjelder både for LO-organiserte selv, og for deres ektefeller/samboere og barn. Ulykkesforsikringen dekker død og medisinsk invaliditet som følge av ulykker i fritiden. Den gjelder bare for de LO-organiserte. Grunnforsikring - liv dekker 16 forbund med ca 430 000 medlemmer. Grunnforsikring ulykke dekker 15 forbund med ca. 280 000 medlemmer. Ordningen omfatter stortsett forbundene i privat sektor, men også flere av forbundene i Staten er med.

Forhandlingene 2000

Forhandlingene starter i dag kl 13.00 og er planlagt ferdige torsdag 22.6. Info vil komme etterhvert som forhandlingene skrider fram.

Tvist

En sak som vi ikke har greid � l�se lokalt er saken vedr�rende kompensasjon for kurs for noen navngitte personer i Lagbasert operasjon. Den 7 Juni ble det avholt forhandlingsm�te mellom Pil og Nopef her p� huset for � fors�ke � l�se saken. Resultatet av m�tet ble negativt. Det ble ikke oppn�dd enighet. Saken vil n� bli videresendt til LO / NHO.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com