Ukenytt

På medlemsmøtet i dag ble kravene vedtatt og forhandlingsutvalget ble gitt i mandat å forhandle fram en avtale. Det nye lønnsystemet som har vært arbeidet med over lang tid, vil ikke være med i årets forhandlinger. Det er konstantert en for stor avstand mellom bedriften og foreningen til at vi kan gå videre med systemet nå. Det er enighet om å ta opp igjen diskusjonen over sommeren for å se om det er mulig å komme fram til et nytt system. I disse forhandlingene kan det være aktuelt å se på andre modeller enn det som nå ligger som forslag.

Kravene som i dag er overlevert bedriften er som følger:

NOPEFs krav til Særavtaleforhandlingene 2000:

NOPEF ønsker en utjevning av profilene i lønnssystemet. En måte å gjøre dette på er å gi et reint kronetillegg på alle trinn i tabellen.

Prioriterte krav:

  1. Kr 12.000,- på tabellen.
  2. Navngitte personer i Kantina innplasseres i lønnsgruppe 4.
  3. Vakt- og andre tillegg legges inn som pensjonsgrunnlag
  4. Overtid kompenseres med minimum 100% for alt overtidsberettiget personell
  5. Avtalen om 15 timers avspasering/år videreføres i perioden

Andre krav i ikke prioritert rekkefølge:

Protokoll om beredskapsdisponert personell og arbeidstidsordninger for beredskapen legges inn i Særavtalen. Bedriften dekker opp til 66% av lønn i AFP-ordningen. Beredskapstillegget for dagtidsansatte oppjusteres til kr 3000,- Det ytes et tillegg på kr 5.000,- for relevant ekstra fagbrev. Diett gjeninnføres iht. Statens satser. Særavtalens � 4.2.5: Kriterier for opprykk fjernes. Problemstillinger vedrørende lgr. 5.10 og resultatet av "prøveinnplasseringen" i VH-miljøet må drøftes.

NOPEF innbyr til forhandlinger på disse punktene, men forbeholder oss retten til å endre/justere kravene under de pågående forhandlingene.NOPEF gjør oppmerksom på at løpende Særavtale ikke er sagt opp av noen av partene.

NOPEF forhandlingsutvalg er som følger:
Leder: Hallgeir Kjeldal Medlemmer: Jan Arne Johnsen, Hans Ødegård, Roger Didrichsen, Jan Baar Kristoffersen, Helge Kjørholt, Olaug Sagbakken, Runar Fjeld, Ann-Karin Olsen, May Hilde Bjerke, Steinar Køller, Jan Bjørn Sætre.

God helg, hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com