Toppsikring

Klubben har innført Toppsikring fom. 1.4.00 for alle medlemmer betalt via kontingenten. Dersom du har slik forsikring fra før, og nå har mottatt krav om betaling skal du gjøre følgende: Ta kontakt med Vår bank og forsikring og si at du er medlem av NOPEF Avd. 14 og at vi har en kollektiv toppsikring. Da skal alt være klart. Får du problemer, kontakt klubbkontoret.

Uravstemming på lønnsoppgjøret

Alle skal nå ha mottatt stemmemateriell fra Forbundet. Det skal ligge vedtalgt svarkonvolutter og det oppfordres til alle om å avgi sin stemme! Dersom du ikke har mottatt svarkonvolutt kan du sende din stemme inn på følgende måte. Legg Ja eller Nei lappen i en nøytral konvolutt. Lim igjen. Legg denne konvolutten i en konvolutt som du merker uravstemming på og adresserer med følgende adresse: Norsk Olje- og petrokjemisk fagforbund, Kongsgt. 42-54 - 4005 Stavanger. Skriv navn og avdeling på baksiden av konvolutten. Porto som du eventueltt må legge ut, dekkes av klubben. Svarfristen er i morra, så vær raske!!!

Tariffkonferanse

Klubben skal avholde sin tariffkonferanse til helga på Badeparken i Langesund. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte dersom du har noe du ønsker skal prioriteres i årets oppgjør. Lønnsystem vil av naturlige årsaker være et svært sentralt tema!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com