Forhandlingsresultatet

Styret og gruppetillitsvalgte har i dag hatt møte for å diskutere det framlagte forhandlingsresultatet etter streiken. Møtet har følgende uttalelse:

NOPEF avdeling 14 takker alle LO-organiserte og særlig de lavtlønte, som har stått på barikadene og kjempet vår sak i denne streiken. Det er deres innsats som har ført til at det nå foreligger et anbefalt forslag som er sterkt forbedret i forhold til det som ble forkastet ved uravstemmingen!

På møtet møtte 16 styre og gruppetillitsvalgte. Øyvind Gregersen fra forbundet orienterte om bakrunnen for streiken, og hvilke områder i NOPEF som ble tatt ut. Han orienterte også om hvordan gjennomføringen hadde vært.

Øyvind gikk gjennom det foreliggende resultatet. Debatten gikk i stor grad på fleksibilitet og hvorvidt dette var er reell svekkelse av lov- og avtaleverket. Det var stor grad enighet om at en utvida adgang til å inngå fleksible arbeidstidsløsninger kan føre til et press på innarbeida ordninger. Etter en grundig debatt ble det stemt over hvorvidt møtet skal anbefale medlemmene å stemme ja eller nei til det forelagte resulatet.

Avstemmingen ga følgende resultat:

I henhold til dette resultatet går følgende anbefaling ut til medlemmene i NOPEF Avd. 14:

Flertallet av styre- og gruppetillitsvalgte i NOPEF anbefaler medlemmene å stemme JA til det foreliggende forslaget. Begrunnelsen er at forslaget totalt sett er godt.

Mindretallet mener at medlemmene bør stemme nei fordi det å åpne for økt grad av fleksibilitet er et sterkt angrep på opparbeidede rettigheter.

Stemmemateriale blir sendt den enkelte hjem, les materialet grundig og bruk stemmeretten!

Diskusjon via mail

Det ble diskutert om vi skal som enkeltmedlemmer bruke maillista til Nopef medlemmene som diskusjonsforum. Det er en henstilling fra styret om at dette bør begrenses. Ikke for å legge bånd på medlemmers rett til å ha meninger, men mail-systemet er ikke rette forum for meningsytringer og diskusjoner. Klubben ser behovet for at medlemmene kan ha en kanal for diskusjoner, og vil forsøke å etablere et diskusjonsrom på hjemmesiden vår.

God helg,

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com