Kantina

Det er nå kjent at kantinas servicenivå er redusert. Kantina benyttes av flere mennesker enn det er bemanning til. I steden for å øke bemanningen slik at servicenivået kan opprettholdes, velger bedriften å redusere tilbudet. Dette fører bla. til at skiftansatte selv må plukke varer i disken, kaffe blir ikke levert på morgenen og åpningstidene redusert.

Styret i klubben diskuterte denne saken på møte 4.mai. Vi krever at bemanningsituasjonen løser seg og vi vil ikke godkjenne videre innleie i kantina før det foreligger et forslag og plan, med konkrete tidsfrister. Videre at dersom det ikke finnes kandidater internt, må man vurdere å ta inn eksternt, slik at vi kan komme tilbake til den bemanningen som skal være i kantina.

Videre har vi påpekt at kantina er en trivselsfaktor og at slike endringer som nå er gjort kan få store negative konsekvenser. En justering av bemanningen slik at tilbudet kan opprettholdes vil være en langt bedre måte å løse problemene i kantina!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com