Medlemsmøte

Styret vedtok i går å innkalle til medlemsmøte mandag 22.5. kl 16.00 - 18.00 i kantina. Av saker som skal opp er det i tillegg status vedrørende streiken, særlig forberedelser til Landsmøtet i NOPEF og fondsplassering av noe av klubbens formue som skal drøftes. I forbindelse med Landsmøtesakene skal klubben velge 4 delegater m/varamenn. Dette og eventuelle forslag som klubben ønsker å fremme på landsmøtet må vedtas på medlemsmøtet.

Den store saken på landsmøtet kommer til med all sansynlighet å bli forholdet NOPEF/Kjemisk. For å belyse dette spørsmålet, samt for å få debatten i gang lokalt, har vi invittert Espen Løken fra forbundet til å orientere om dette.

På vegne av styret vil jeg be om at flest mulig av medlemmene stiller opp på møtet!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com