Info om streiken

Sender oppdatering fra NOPEF. Legg merke til at slepebåtene som bistår gasstransporten inn til Rafnes er tatt ut i streik. Det kan føre til problemer for oss. Hydro vurderer å søke dispensasjon, men det er ikke avgjort ennå.

Klubben har daglige møter med bedriften for å følge situasjonen. Vi er enige om å holde produksjonen i gang så lenge som mulig, og ellers bidra til så normal drift som mulig i alle avdelinger.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com