Storstreik

Som sikkert alle nå vet, blir det storstreik fra onsdag 4.5. kl 06.00. Et flertall på nesten 65% stemte nei. Avtalene for oss her på Rønningen utløper 1.7.00, som betyr at vi ikke kan tas ut i streik før det tidspunktet.

Vi vil allikevel bli involvert indirekte fordi revisjonsstansen vil etter all sannsynlighet bli utsatt. På samme måte vil store deler av transport til og fra anleggene bli berørt, og det kan bli vanskelig å opprettholde driften særlig lenge. Det vil være møter mellom bedriften og klubben hver dag for å vurdere situasjonen kontinuerlig. Bedriften signaliserer at de vil sende ut betinget permisjonsvarsel til ansatte på site Rønningen.

I NOPEF blir i første omgang ca 1000 medlemmer, hovedsaklig på basene og anleggscatering tatt ut i streik.

Jeg ber medlemmene følge med på nyhetssendinger utover helga og uka.

Annet nytt

Jan Arne og undertegnede har vært på et møte i Stavanger denne uka. Der tok vi opp spørsmål knytta til lønnsystemet og bonusordninger. Vi fikk støtte for at forbundet skal engasjere seg i disse spørsmåle slik at vi kan få belyst de prinsippielle sidene ved et nytt lønnssystem og nye bonusordninger langt bedre enn det som nå er tilfelle. Møtet, som besto av representanter fra operatørselskapene og landanleggene i NOPEF, ga klart utrykk for at NOPEF som forbund må engasjere seg sterkt og foreslo at Arbeidsutvalget i NOPEF setter denne saken på dagsorden snarest. Vi håper dette vil være til hjelp framover i arbeidet med vårt nye system. Samtidig har vi vært i kontakt med Statoil for å få info om deres system.

God helg og støtt opp om de forskjellige 1.maiarrangementene!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com