Medlemsmøte

Det innkalles til kort medlemsmøte fredag 14.4. kl 11.30 - 12.00 i Plenumsalen. Resultatet av prøveinnplasseringen for VH-miljøet skal legges fram, samt informasjon om den videre framdriften forut for Særavtaleforhandlingene.

Tariffoppgjøret

Det skal som dere kjenner til være uravstemming på årets tariffoppgjør (det sentrale). Det skal vi foreta her hos oss via urnevalg. Valget vil foregå tirsdag 25.4 fra kl 0630 til 1530. Sted for avstemmingen vil være ved Portvakta, ved kantina og i FVA. Stemmemateriell vil foreligge på stemmestedene. På grunn av den korte tiden vi har til å avvikle avstemmingen, vil styret fungere som stemnmestyre.

Det er kjent at NOPEFs forbundsstyre har anbefalt medlemmene å stemme ja til årets oppgjør, se forbundets web-sider. Årets oppgjør er ikke særlig oppløftende, spesielt for de gruppene som ikke har anleding til lokale forhandlinger. Oppgjøret har en lavtlønnsprofil som er akseptabel, men det gir ikke etter- og videreutdanning, samt at det tar 3 år før man får den 5.ferieuka. Jeg ber medlemmene lese begrunnelsen til forbundet før man tar en avgjørelse på hva man vil stemme. Styret har ikke behandlet denne saken, det har vi ikke hatt tid til. Personlig kommer jeg til å stemme i mot årets resultat, grunnet i at vi har måttet gi mer enn vi har fått. 3-årig avtaleperiode, ingen EVU-ording og en ramme på kr 0,75 er etter min mening ikke nok til å veie opp innføringen av 5.ferieuke innen 2003.

Jeg ber at du som medlem benytter deg av muligheten til å avgi stemme!

Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com