Vedlikehold

I forbindelse med "pilot-prosjektet" om innplassering i henhold til det nye lønnssystemet i Vedlikehold, har klubben og bedriften blitt enige om å forlenge fristen for tilbakemelding til fredag 7.April. Dette fordi vi ønsker en god prosess. Det er nå knytta stor spenning til resultatet av prosessen. Vil det oppstå lønnsforskjeller som ikke kan forklares? I hvilke rollenivå blir den enkelte innplassert? Hvilke muligheter synliggjøres for utvikling, samt en rekke andre spørsmål sitter løst i miljøet. Dette blir den første testen på om det lar seg gjøre å bruke prinsippene i det nye lønssystemet for å fastsette lønna. Fredag 7. April er D-dagen for dette.

Nytt lønnssystem

Rapporten er nå ferdig. I styret har vi diskutert saken, og de endringene som er tatt inn nå, er helt i tråd med de føringene medlemsmøtet i NOPEF satt som krav for videreføring. Det er gitt åpning for gruppevis vurdering, og det blir opp til forhandlingene og resultatet derfra om vi og hvordan dette skal gjøres. NOPEF har nedsatt et utvalg som skal jobbe med lønnsystemet og Særavtalen fram mot forhandlingene. Det blir mye tekst som skal tilpasses, og alt vi kan avklare på forhånd, vil lette dette arbeidet. Utvalget består av: Helge Kjørholt, Olaug Sagbakken; Gunleik Lofthus, Jan Arne Johnsen og Hallgeir. Den 6.4. skal det avholdes et møte hvor bedriften og foreningene skal diskutere opplegget for de forestående lønnsforhandlingene, gjennomgå "Pilot-prosjektet" i Vedlikehold og gjennomgå rapporten om det nye lønnssystemet. Rapporten er tilgjengelig på kontoret.

"Lagbygging"

Borealis har innført et prosjekt kalt "Teaming-up". Her på Rønningen er det noe omarbeidet, og har fått navnet Lagutvikling. Dette prosjektet skal gjennomføres for å kartlegge og utvikle kompetansen innenfor Lagbasert operasjon, støtte, Kompetansesenterene VH/E/A og Material håndering. Hensikten er å utvikle konseptet selvstyrte grupper og gjøre medlemmene i de forskjellige lagene i stand til å fatte beslutninger, ta ansvar for seg selv og andre samt utvikle egen og lagets kompetanse.

Kantina

Det har vært en dialog vedrørende arbeidsforholdene i Kantina. Det er slik at de ansatte der jobber det remmer og tøy kan holde for å klare å betjene alle kundene. For å klare jobben har det vært mer eller mindre fast innleie over lang tid. Klubben har fokusert på dette over lengre tid, men det har vært vanskelig å få bedriften på banen. Nå er det imidlertid etablert en dialog med de ansatte i Kantina, samt at vi har gitt bedriften en frist på en måned til å rydde opp i problemene.

Kurs

Minner om at klubbens kursansvarlig, May Hilde Bjerke skal kontaktes dersom noen ønsker å melde seg på kurs. Det er muligheter både i vår og til høsten.

Kontoret

Leder skal på kurs hele neste uke (uke 14). Er tilgjengelig på mail og mobiltelefon - 90542491. Jan Arne er hjemme de tre første dagene, men er tilgjengelig på telefon, enten hjem på 35972962 eller mob: 92060363. Ellers vil Roy Engen også være en kontaktperson, og han vil hente post o.l. Kontoret vil da ikke være bemannet i uke 14.

Bemanningsprotokoll LBO

I samarbeid med Hans Ødegård og Frank Rune Øygarden skal vi nå igangsette et opplegg for opplæring og gjennomgang av den nye bemanningsprotokollen for LBO. Dette har tatt noe tid, men går alt etter planen vil opplæringen skje for tillitsvalgte og ledere i uke 15.

Toppsikring

Toppsikring for alle medlemmer trer i kraft fra 1. April 2000. Den formelle kontakten er tatt i dag. Det har tatt noe tid å få fødsels- og personnr. for alle medlemmene. Forsikringsselskapet var avhengig av dette for å kunne tegne forsikringen. Brosjyrer som informerer om hva denne forsikringen og hva kollektiv hjem dekker vil bli distribuert så snart de ankommer kontoret.

God helg, Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com