FORHANDLINGENE

Som dere ser i informasjonen fra forbundet (og som dere sikkert har sett og hørt i media) er det brudd mellom LO og NHO i forhandlingene. Siden årets oppgjør er et hovedoppgjør betyr bruddet at oppgjøret blir vanskelig - det er bla. diskusjoner rundt 5. ferieukea og utdanningsreformen som er årsaken. Økonomi har man ikke snakka om ennå.

Bruddet i de sentrale forhandlingene betyr at Bransjeavtaleforhandlingene har blitt fremskynda. De starter allerede mandag 20.3. Som leder av klubben vil jeg delta på dette, og forhandlingene skal være ferdige innen meklingsfristen 1.4. Dette kan bety at det går noen dager før kontoret blir skikkelig bemannet. Arbeidsutvalget (Jan Arne - Jorunn og Ann-Karin) kan kontaktes. Roy E. vil også kunne formidle kontakt . Jeg vil forsøke å oppdatere medlemmene med info under marsjen. Mitt mobilnr. er: 90542491.

ANNET NYTT

Styret har hatt sitt første møte etter Årsmøtet, og foretatt suppleringsvalg. Leif Karlsen er valgt som sosialtillitsvalgt, Han tiltrer styret, og er NOPEFs medlem i AKAN og Attføringsutvalget. Hans Ødegård er gjenvalgt som datatillitsvalgt. Styret takker Kurt Johansen som nå har takket av som sosialtillitsvalgt gjennom en årrekke. Det er etter eget ønske han nå ønsket avløsning. Styret diskuterte flere viktige saker. Nytt lønssystem, SDP, sosiale saker, forsikringer, fond og kurs. Kursansvarlig May Hilde Bjerke vil nå være direkte i kontakt med forbundet og AOF for å være oppdatert på kurstilbudene. Medlemmer som ønsker kurs, tar kontakt med May Hilde.

AKAN utvalget har blitt diskutert i AMU og det er nå fattet vedtak om å revitalisere utvalget. Nye retningslinjer er vedtatt, og det vil nå gjennomføres opplæring av kontaktpersoner. Vernetjensten vil ha en sentral rolle i det praktiske AKAN-arbeidet.

Nestleder Jan Arne Johnsen har fått nye oppgaver i FVA, og samtidig med at jeg ikke lenger er leder av Konsernutvalget, har vi måttet redusere Jan Arnes kontortid på NOPEF-kontoret. Jan Arne er tilgjengelig via personsøker 57436 på jobben.

Verneombudene har foretatt valg av sentralt hovedverneombud. NOPEFs miljøtillitsvalgt Roy Engen er gjenvalgt for to nye år! Vi gratulerer!

I Lagbasert operasjon har de tre tilltsvalgte, Hans Ødegård, Runar Fjeld og Odd Bohlin fått i oppdrag å etablere kontaktmøter med ledelsen igjen. Vi må ha en tett dialog med skiftsjefene. Det er så mye som skjer hele tiden og det krever tett dialog. det er også sansynlig at vi får en tvist på betalig for pålagte §20-kurs. Vi har hatt flere møter og fått et protokollforslag som styret har forkastet. Vi ønsker en prøving av Særavtalens bestemmelser om pålagt kurs på fritid.

I VH er det igangsatt arbeid for å foreta en prøveinnplassering i det nye lønnsystemet. Rollebeskrivelsene har blitt sjekka, og det skal nå jobbes med kriterier. I dette arbeidet skal det jobbes i grupper med deltakere fra miljøet. Resultatet skal benyttes i innplasseringen som skal være ferdig 31.3.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com