Hei!

I går ble Årsmøtet i klubben avholt på Skjærgården i Langesund. Møte startet med en orientering om forsikringer og fondsplassering ved Vår bank. Senere i møtet ble det fattet vedtak om at klubben kjøper Toppsikring for alle medlemmer som en del av den kollektive hjemforsikringen. Dette vil gjøre forsikringen mye bedre. En orientering om ordningen vil bli tema for et medlemsmøte i løpet av våren. Det ble også fattet vedtak om å forsøkte å plassere endel av våre midler i fond. Styret skal utrede forskjellige løsninger og legge dette fram for medlemmene før Påske.

Valget til styret ga følgende resultat:

Leder: Hallgeir Kjeldal
Nestleder: Jan Arne Johnsen (ikke på valg)
Sekretær Ann Karin Olsen
Kasserer Jorunn Krogstad (Ikke på valg)
Styremedlem Hans Ødegård
" Olaug Sagbakken
" Geir Olsen
" Helge Kjørholt(Ikke på valg)
" May Hilde Bjerke(Ikke på valg)
1. Vara: Gunleik Lofthus
2. Vara Gunn Gregoriussen
3. Vara Thove Marie Johansen
4. Vara Halvdan Raudsepp

Roy Engen gjenvalgt som miljøtillitsvalgt og Torgeir Hansen som personlig vara.

God helg, Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com