Hei!

Vi har i dag hatt m�te med bedriften om to saker vedr�rende betaling for kurs.

Sak 1: Kurs som tas p� ansattes fritid og er i bedriftens og den ansattes interesse:

Vi har sett at slike kurs kompenseres forskjellig. � 20-oppl�ring i drift betales med kr 50,- pr time, mens f.eks. engelskoppl�ring betales etter prinsippet en time av bedriften og en time av den ansatte. Andre tilsvarende kurs blir i noen tilfeller ikke kompensert.

Vi trodde vi hadde en enighet p� dette og gikk ut med info at saken var grei!. Det viste seg � v�re feil, og derfor dette m�tet. V�rt krav er at ordningen samordnes etter modellen for engelskoppl�ringen.

Sak2: Kompensasjon for p�lagte kurs:

Vi har et problem med formuleringer som er benyttet i ansettelser. Begrep som "v�re villig til" og "det forutsettes at" ansees av oss som � v�re p�lagt, mens bedriften mener noe annet. Dette er avgj�rende for hvorvidt S�ravtalens bestemmelser om p�lagte kurs p� fritid skal komme til anvendelse. Vi �nsker en avklaring. Denne saken er prinsippiell og kan derved ende som en tvist i forbundet.

Begge sakene er lovet tilbakemelding p� innen utl�pet av uka.

Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com