Hei!

Det skjer mye i vedlikeholdsmiljøet for tiden. Det er uro i miljøet basert på bla. de karriærevurderinger som er foretatt. I denne situasjonen har det fremkommet utsagn som ikke skulle ha skjedd. Miljøet i vedlikehold trenger å arbeide sammen og det er derfor godt at man i dag fant å trekke de uheldige formuleringer tilbake.

Det er ikke lett for klubben å roe gemyttene i den situasjonen som har oppstått, det blir som å sitte med "Svarteper" uansett. Det vi nå har kommet fram til etter en diskusjon i miljøet, er at det skal gjennomføres en vurdering som omfatter alle basert på intensjonene som ligger i det nye lønnsystemet. Dette arbeidet skal være sluttført innen 31.3. i år. For de som allerede er blitt justert pr 1.1. krever foreningen som en forutsetning at de som har fått lønnsjustering pr. 1.1.00 får en rettferdig og god behandling, uansett videre utfall av prosessen.

Jeg beklager at en i utgangspunktet positiv prosess har fått det utfallet og skapt den uro som har skjedd. I den grad klubben har feilvurdert eller handlet feil, er det et ansvar jeg som leder tar på min kappe. Det må være imidlertid klart for alle medlemmer at klubben ikke noen gang i denne saken har bedt om at bedriften skal omgjøre sin vurdering av de som har fått lønnstillegg, men at vi har stått på et krav som ville betydd at flere vill fått det samme og at hele vedlikeholdsmiljøet skulle vøre omfattet.

Det er i dag sendt et notat til bedriften som tilltitsmann i VH, Leif Karlsen og jeg har underskrevet. Notatet er sendt til avdelingsledelsen, og inneholdet omhandler det som står i denne mailen.

På vegne av klubben håper jeg det som nå skjer kan være en måte å komme ut av en prosess som ingen er tjent med å være oppe i. Jeg håper vi nå kan begynne å se framover og legge problemstillene bak oss.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com