NYTT LØNNSSYSTEM - MEDLEMSMØTE

På medlemsmøtet i dag ble prinsippene i det nye lønnssystemet gjennomgått. Meningen var å legge fram lønnssystemutvalgets rapport, men den er under utarbeidelse og vil bli ferdig i løpet av kort tid. Møtet fikk derfor rollen som et informasjonsmøte og en høring.

Det prinsipielle klubben må ta stilling til er hvorvidt et nytt lønnssystem skal åpne for en individuell lønnsvurdering for alle grupper, også dem som i dag er i et tariffert løp.

Tilbakemeldingen fra medlemsmøtet var helt klart at individuell lønn for de som i dag er innenfor tariffert løp var uønska. Det vil føre til større lønnsforskjeller og det var for uklart hva slags kriterier som skulle ligge til grunn. Det ble f.eks. spurt om dette vil bygge opp under lagbasert arbeidsmåte eller om dette ville føre til "splitt og hersk" i disse gruppene. Også fagforeningens rolle i framtidige lønnsforhandlinger ble luftet som en problemstilling.

Siden møtet ikke hadde rapporten som grunnlag, ble det vedtatt at det skal innkalles til nytt møte straks den foreligger, og at medlemmene skal få anledning til å gjennomgå rapporten på forhånd.

BEREDSKAPSDISPONERTE OPERATØRER LBO

Det har i dag vær sluttført forhandlinger med bedriften hvor det er fremkommet en enighet om en kompensasjon på kr 10.000,- på år for beredskapsdisponerte operatører i drift. Antallet dette angår vil være min. 3 pr skift pr fabrikk. Utvelgelse vil skje i nærmeste framtid. Kriterier er utarbeidet for denne rollen. Hensikten er å øke kompetansen i LBO slik at myndighetskrava for beredskap kan fylles tilfredsstillende.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com