BEREDSKAPSDISPONERTE MANNSKAPER

Det har vært ført forhandlinger om kompensasjon for beredskapsdisponerte mannskaper. Disse har ikke ført til noe resultat. Tilbudet fra bedriften var ikke akseptabelt for driftsmiljøet. Vårt krav er at vi skal ha den samme kompensasjonen som de samme mannskapene har fått på Hydro Rafnes, nemlig kr 10.000,- pr. år. Forhandlingene er stoppet. Bedriften vil komme tilbake med nytt tidspunkt.

En sak som har skapt litt usikkerhet om rollen til de beredskapsdisponerte er en uttale fra HMS&K-sjefen. For å få klarhet i hva som egentlig gjelder, sendte vi et notat hvor vi ba om en oppklaring. Svaret vi fikk var følgende:

Det vil være ulike krav til den profesjonelle beredskapen og de bereskapsdisponerte. Det er den profesjonelle beredskapen ved styrkene fra Borealis og HRA som skal gjøre virkelig "tung røykdykking" med mye røyk og varme.

Men de beredskapsdisponerte skal selvsagt gjøre lettere røykdykking og bruke røykdykkerutstyret som et verneutstyr når det er nødvendig.

Vi ønsker en nivåheving på de beredskapsdisponerte, slik at dere innsats i en nødsituasjon kan forbedres.

SAMORDNING BEREDSKAPEN BORALIS-HYDRO RAFNES

Fjernet, kun for intern distribusjon.

SITE DEVELOPEMENT

SDP går videre... I møte i dag og i BU neste uke skal vi diskutere med bedriften hva de videre planene for nedbemanning og kostnadskutt i bedriften er. Vi vil kreve å få alle tall på bordet. Vi vil ha klarhet i om måltallet for SDP er endret fra det opprinnelige, samt klarhet i hvordan bedriften tenker å oppnå målet.

MEDLEMSMØTE NYTT LØNNSYSTEM

Mandag 24.1. kl 1100 til 1200 blir det medlemsmøte. Temaet blir det nye lønnsystemet. Utvalget som jobber med dette har da en foreløpig rapport klar. Medlemsmøtet skal gå grundig gjennom rapporten, og ta stilling til hvilke holdning klubben skal ha til det videre arbeidet.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com