Hei!

Godt nytt år alle sammen!

Råstoff/utvikling

Vi har i dag sammen med ledelsen og de andre fagforeningene hatt et uformelt møte med ordførerene i Bamble og Porsgrunn. Hensikten var å fokusere på situasjonen med manglende råstoffavtaler for industrien, muligheter til utvikling og fremtidsutsikter. Møtet er et ledd i en strategi foreningene har for å øke fokuseringen på hvilke fremtidsmuligheter petrokjemien representerer. Det vil fremover bli økt oppmerksomhet på denne saken fra flere aktører bla. vil vi via LO drive aktiv "lobbyvirksomhet".

Kurs på fritid, særlig �20

Det har vært stilt spørsmål til hvorvidt kurs på egen fritid skal betales med overtid eller ikke. Særavtalens bestemmelser er klare. Er kurset pålagt, skal det betales med overtid. Denne saken har konkret dreiet seg om hvorvidt de som nå gjennomfører �20-opplæring i Lagbasert operasjon er pålagt å ta kurset eller ikke. Etter et møte med bedriften er det bragt på rene at ingen av kandidatene er pålagt dette, men flere er oppfordret til å tak fagbrevet. Som en kompensasjon for benyttet fritid er man derfor kommet fram til en minnelig ordning som betyr at den ansatte og bedriften legger like mye "tid" inn, dvs. en time betales av bedriften og en time av den ansatte. I praksis betyr dette at man får kr 75,- pr time benyttet på egen fritid til slike kurs.

Ekstra kompensasjon ifbm. årskiftet

En klargjøring vedr. dette tillegget. For de som var ordinært på jobb, ikke ekstrautkalt, skal ha kr 1.000,- dersom de var på jobb under selve årsskiftet. Det betyr at kveldsskiftet nyttårsaften ikke har krav på denne kompensasjonen og heller ikke formiddagsskiftet 1.1.00.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com