Hei!

Det har v�rt en stund siden det har kommet ut noe nytt fra klubben. Det betyr ikke at ikke noe har skjedd i det siste, snarere tvert om! Rollebeskrivelser, nytt l�nnssystem, r�stoff, styrem�ter, strategiarbeid og en masse andre saker har v�rt p� tapetet i den siste tiden. P� m�tet i g�r kveld, 20.12. med styret og gruppetillitsvalgte dr�ftet vi noen av disse sakene som her er nevnt.

Ledervalget 2000

Jeg har p� foresp�rsel fra valgkomiteen sagt ja til � stille som kandidat til ledervervet i klubben. Jeg finner det riktig � informere om dette n�, etter � ha informert styret og gruppetillitsvalgte i g�r kveld.

Nytt l�nnssystem

Vi har n� kommet til et veiskille i den videre diskusjonen. Vi vedtok p� g�rsdagens m�te at vi m� ta stilling til noen prinsippielle sp�rsm�l f�r vi eventuelt g�r videre i arbeidet med et nytt l�nnsystem. Sp�rsm�l om variabel l�nn, individuelle tillegg, l�nnsl�p, vurdering og innplassering er eksempler p� slike prinsippielle sp�rsm�l. Vi har bedt om &qout;time out&qout; i arbeidet. Det blir n� utarbeidet et konkret forslag basert p� arbeidet s� langt. Dette forslaget vil vi legge fram for medlemmene som vuderingsgrunnlag for den videre diskusjonen. Medlemmene skal da ta stilling til den videre &qout;skjebnen&qout; til et nytt l�nnsystem. Vi planlegger for et medlemsm�te rett p� ny�ret.

Bonus

Konsernet �nsker � innf�re en bonusording i selskapet. Dette skal ikke v�re en del av l�nnsystemet. Denne bonusen vet vi forel�pig lite om. Det vi vet at det er snakk om at man m� "kj�pe" seg inn i ordningen. Dette er prinsippielt sv�rt betenkelig og alle foreningene har tatt avstand fra dette. P� styrem�tet steig temperaturen til kokepunktet under diskusjonen. Vi vil unders�ke lovligheten av denne type ordninger med forbundet, samt fors�ke � f� mer innsyn i hva dette er. Bonus har vi alltid sagt blankt nei til, uansett og prinsippielt. Vi �nsker en forutsigbar l�nnsutvikling.

Rollebeskrivelser

Arbeidet er i gang i mange milj�er, og er komplisert. Vanskelighetene er bla. � fristille denne prosessen fra et mulig l�nnsl�p, naturlig nok. Problemet er bare at vi ikke vet hva et nytt l�nnsystem f�rer til... Det er ogs� problemer med at man stadig justerer innholdet i rollene i enkelte milj�er. Et eksempel er Lagbasert operasjon. Rollene var s� og si ferdige, men er n� endret p� nytt. Klubben vil diskutere dette med ledelsen for � f� landet denne prosessen. HMS&K har startet sin prosess. FVA er i gang og sliter med � finne en felles platform, samtidig som det ikke er helt samsvar med rollene der og i resten av Logistikkmilj�et. Denne prosessen er alts� ganske komplisert, mildt sagt! P� styrem�tet diskuterte vi ogs� om det b�r utarbeides rollebeskrivelser for rollen som tillitsvalgt og verneombud. Dette fordi vi da kan kanskje lette rekrutteringen til disse vervene. Dette vil vi vurdere n�rmere.

Lagbasert st�tte/kompetansesenter VHE/A/M

Det er et arbeid i gang i disse milj�ene for � se p� om det er mulig � f� en l�nns- og karri�reutviklingsmulighet lik den man har �pna for i Lagbasert operasjon.

R�stoff/strategi

Klubben jobber kontinuerlig med � fokusere p� r�stoffsituasjonen. Et lite gjennombrudd har skjedd ved at vi har f�tt �kt oppmerksomhet p� dette temaet. Artikkelen i Nopef Nytt og oppf�lgingen i Teknisk Ukeblad har bidratt i s� m�te. Vi har bes�kt LO sentralt, og vi har f�tt LO i Telemark og Vekst i Grenland interessert i saken. Signaler fra &qout;oljemilj�et&qout; tyder p� at vi ogs� etterhvert n�r inn hos dem. Nye interessante l�sninger skimtes i det fjerne, og det er mer oppmerksomhet p� at vi er en betydelig avtaker av r�stoff. Vi jobber ogs� intens med strategi for utvikling i n�r tilknytning til r�stoffsaken. Uten r�stoff - ingen utvikling, men vi m� ogs� vite at dersom r�stoff blir tilgjengelig m� Borealis v�re rede til � utvikle R�nningen. Dette presser vi sterkt p� overfor &qout;gutta&qout; i Lyngby og overfor eierene v�re.

�rsm�tet 2000

Dato for �rsm�tet er ikke fastsatt, men det blir i f�rste del av Mars. Minner allerede n� p� at dersom dere har forslag til �rsm�tet, m� disse v�re styret i hende i gpd tid f�r m�tet, og senest 14 dager f�r. Har noen allerede n� tenkt p� saker de �nsker � fremme er det ingen grunn til � vente til siste stund. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og er sv�rt interesserte i innspill.

Til slutt vil jeg �nske alle medlemmer en riktig god og trivelig Jul og et godt Nytt �rtusen!!!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com