Lotteri

Som dere er kjent med skal NOPEF i �r sammen med OFS satse spesielt p� TV-innsamlingsaksjonen den 24.10. For � f� dette til har NOPEF henvent seg til klubber og bedrifter for � skape blest om aksjonen. Premier har blitt samla inn og den samlede gevinstverdien er n� over 1 million! Det vi h�per p� er at medlemmer, bedrift, famile, venner og naboer vil st�tte aksjonen ved � kj�pe lodder. Vi vil v�re tilstede i kantina, ute i avdelingene og ellers hvor folk ferdes med loddb�ker i dagene fram til og med 22. oktober, to dager f�r aksjonen p� TV den 24. oktober. Oljearbeiderene har p� denne m�ten samlet seg for � gj�re noe for sine br�dre og s�stere i land hvor kampen for faglige rettigheter ofte f�rer til fengsel, tortur, drap og forf�lgelser. NOPEF har i alle �r engasjert seg sterkt i dette arbeidet og det faller derfor helt naturlig � st�tte opp om Amnesty. Vi h�per alle v�re medlemmer og andre st�tter �rets aksjon og kj�per mange lodder!

Aksjonen er utf�rlig omtalt i siste NOPEF-nytt.

Streik i Antwerpen

Det har v�rt streik i Antwerpen (Borealis) i forbindelse med l�nnsoppgj�ret. I g�r kveld fikk jeg en telefon fra en av de tillitsvalgte der, og streiken er n� avbl�st. Fabrikkene har v�rt ned p.g.a. revisjonsstans, og vil bli kj�rt opp igjen i l�pet av etpar dager. Streiken har f�rt til forsinkelser, men ikke dramatiske. Det var ingeni�rer og kontorpersonell som streiket (white collar). Partene har n� kommet til enighet og oppgj�ret fikk samme resultat som for operat�rene. De tillitsvalgte sier sterkt press fra hovedkontoret i Lyngby og Business unit har v�rt en medvirkende �rsak til at streiken n� er over.

Eventuell oppsigelse i Sines

Det blei bl.a. via News Flash annonsert at opptil 35 ansatte i Borealis i Sines kunne f�r sparken som et ledd i omstillingsprosessen. Dette er n� avverget. Man har i 12. time kommet fram med alternativer som kan v�re akseptable for alle parter. Bl.a. har 5 ansatte f�tt tilbud om omskolering til operat�rer i drifta. Dette sammen med tilbud om f�rtidspensjonering og andre ordninger har medf�rt at ingen blir oppsagt. De tillitsvalgte i Sines har ogs� f�tt mer direkte kontakt med ledelsen. Dette har kommet i stand etter at Konsernutvalget trykket p� denne saken p� sitt siste m�te, samt at lederen i Konsernutvalget var i Sines mandag og tirsdag denne uka.

Pensjonsordningen p� R�nningen

Onsdag hadde styret i Borealis AS m�te p� R�nningen. Av de sakene som ble behandlet er s�rlig en sv�rt viktig for oss ansatte. Styret vedtok � endre pensjonsordningen v�r fra eksponensiell til linj�r innbetalingsmodell. I korte trekk betyr det at alle n� opptjener sine pensjonsrettigheter med like store deler hvert �r. Dette er viktig, for dersom man slutter av en eller annen grunn, f�r man n� med seg en "ryggsekk" med pensjonsrettigheter tilsvarende de �r man har jobbet i bedriften. Det gjorde man ogs� f�r med den forskjellen at ryggsekken inneholdt mye mindre hvis man ikke hadde 30 �r i bedriften. Mens det tidligere var slik at pensjonsinnbetalingen ble st�rst de siste �ra, er det n� alts� endret til � v�re like mye hvert �r. Styret vedtok at bedriften skal g� ut med mer utf�rlig informasjon om hva dette vil bety.

Kurs for styret og tillitsvalgte

Kurset som skulle v�rt avholdt i tiden 1.-3. november for tillitsvalgte blir avlyst p� grunn av manglende p�melding. Det tas sikte p� � arrangere tilsvarende kurs tidlig neste �r, rett etter �rsm�tet slik at vi raskt kan skolere v�r nyvalgte tillitsvalgte.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com