N� har det v�rt en stund siden det har kommet noe nytt fra klubben...det betyr kanskje at det ikke skjer noe? Nei, snarere tvert om, det skjer s� mye p� s� mange fronter at det blir vasnkelig � samle tr�dene.

Omstilling

Prosessen g�r sin "skjeve" gang. For tida forsvinner mange av de som har sagt ja til pensjonstilbudet ut. S�rlig i vedlikeholdsmilj�et merker man n� at det har blitt mange f�rre. Vi er sv�rt opptatt av at kompetansen i disse milj�ene ikke forsvinner helt, og presser p� for � f� ansatt l�rlingene som n� er p� vei ut. Det kan v�re med p� � bremse utviklinga noe. Hydro Support er ogs� et hett tema i disse milj�a. Vi har hatt flere m�ter med ledelsen og f�tt gjentatte forsikringer om at dette ikke skal f�re til ytterligere nedbemanning. M�ltallene for avdelingene involvert har vi f�tt, og vi vil f�lge utviklinga n�ye. Det vil ikke v�re snakk om noen st�tte fra oss dersom det viser seg at dette blir noe annet enn det bedriften utrykkelig sier, nemling at antall ansatte i Borealis ikke skal p�virkes av Hydro Support-avtalen. Det kan v�re ogs� muligheter for utvikling og muligheter i et n�rmere samarbeid med Hydro Suppoort, og vi har bl.a. fra Rafnes f�tt endel signaler p� at der er de ganske forn�yde med ordningen. Det er imidlertid viktig n� i denne prosessen at de involverte benytter seg av muligheten til � si sin mening til de som deltar i prosjektet eller til klubben slik at ting kommer fram.

Konsernkonferansen 1999

I forrige uke ble den 6. CCC konferansen avholt. Den foregikk i Antwerpen, og fra klubben deltok Ann Karin Olsen, Jorunn Krogstad, Roy Engen og undertegnede. Tema i �r var "Different Culture - Common Future" (forskjellige kulturer - felles framtid). Det var et interessant tema som tydligvis engasjerte mange. F�rste dag var det en presentasjon av de forskjellige lands kulturer, framstilt p� "spissen". Roy Engen presenterte Norsk kultur, f�rt i pennen av Tone Aalstad. Han fikk satt fingeren p� "nisselua", jantelov, nasjonalf�lelse og lojalitet. Med humor og alvor fikk han fram s�rtrekkene i den norske kulturen. Alle land gjorde ogs� en glimrende presentasjoner og dette ga konferansen en god start. Konferansen var lagt opp med mye gruppearbeid. Det blei lagt vekt p� utfordringene Borealis st�r over for n�r de skal f� folk fra flere kulturelle bakgrunner til � jobbe sammen. Det blei ogs� diskutert forholdet hovedkontoret og driftsstedene. Hovedkontorets �nske om � styre og kontrollere opp mot driftsstedene og divisjonenes �nske om selvstyre og demokrati. Det vil bli utarbeidet en sammenstilling av resultatene fra gruppearbeidene, og den vil bl.a. bli diskutert her p� R�nningen.

Samarbeidskonferanse 1999

Som det blei nevnt i News Flash, skal det avholdes en samarbeidskonferanse 17. og 18.11. Tema skal bygge p� de erfaringer vi har trukket etter � ha v�rt i omstilling i to �r og veien videre. Alle AU-ene, AMU, vernetjenesten og BU skal ha deltakere og det er viktig at vi (NOPEF) velger v�re representanter og at de som stiller p� konferansen deltar aktivt. Antallet vil bli omtrent det samme som p� siste smarbeidskonferanse p� Gautefall for litt over et �r siden. Jorunn, Torhil Eidbo Hansen, Asbj�rn Bendiksen og jeg er med i programkomiteen.

Kontoret

Denne uka har v�r nyvalgte sekret�r, Ann Karin Olsen jobba p� kontoret. Hun har rydda i gamle papirer og fors�kt � sette seg inn i hva som foreg�r. Jan Arne har f�tt beskjed fra Ferdigvare at det er behov for han der nede, s� vi har blitt bedt om � ikke bruke han mer enn 2 dager i uka. Vi vil derfor ogs� trekke noen veksler p� Ann Karin i framtida. Jeg trur det er bra � f� nye krefter inn i klubbens arbeid.

TV-aksjonen 1999

I �r er det Amnesty som skal st� for den �rlige TV-aksonen. I den forbindelse vil NOPEF sentralt avholde et lotteri. Inntektene skal uavkorta g� til Amnesty. Lotteriet skjer i samarbeid med OFS (YS-foreningen p� nordsj�en). I den forbindelse har NOPEF bedt klubbene "tigge" premier hos bedriftene. Vi har selvf�lgelig stilt opp, og Borealis har v�rt positivt til dette og gitt et kunstverk (litografi) til en verdi av ca kr.3.000,-. Dette er meget bra. Som dere vet, s� bevilger klubben hvert �r p� �rsm�tet til �rets TV-innsamling, og derfor har arbeidsutvalget vedtatt � gi �rets sum til dette lotteriet i form av en reisegavesjekk p� kr. 3.000,-. Oppfordringen til medlemmene blir n� � kj�pe lodd n�r den tid kommer. Kanskje vi sammen kan fordoble verdien av v�re gaver til Amnesty! Det vil muligens bli en markering av dette i kantina og i s� fall kommer vi tilbake til saken.

Konsernsaker

Det er hektisk i konsernet for tida. Det er n�re p� at det blir oppsigelser i Sines i forbindelse med omstillingen. De har tilbudt 30 personer omstillingspakker i en eller annen form, men de har enn� ikke akseptert. Det kan i v�rste fall f�re til oppsigelser. Konsernutvalget har gitt melding om at det vil de ikke akseptere, og det jobbes n� med saken.

I Antwerpen er forhandlingene med arbeiderene om ny tariffavtale v�rt i sentral mekling uten resultat. Det kan f�re til streik blant de som jobber i Zwijndrecht (Antwerpen). Siste melding i dag er at det er kontakt mellom partene, og at det er h�p om l�sning.

Det er mye aktivitet ogs� p� personalsiden (HR) om l�nnsystemer og rollebeskrivelser. Det er sterke krefter som �nsker "europeiske" l�nninger og ensartet l�nnsystem i selskapet. Dette er alle driftsstedene i mot, og det er ogs� for flere av landene b�de lov- og tariffstridig. For oss her p� R�nningen er vi midt inne i arbeidt med et nytt l�nnsysystem, og de f�ringene som kommer fra konsernet gj�r dette arbeidet mer vanskelig enn n�dvendig. Stikkord for presset fra Lyngby er: Variabel og personlig l�nn, basert p� innsats (pay for performance). S�, utfordringene st�r i k�!

Dette var noe av det som er "p� gang" for tida, og arbeidsledige skal vi ikke bli p� lang tid ser det ut til!

Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com