Forbundsstyret/Landsstyret

I dag er NOPEFs forbundsstyre på besøk i Bamble. De skal bli orientert om situasjonen på Rafnes og hos oss, med fokus på strategi. Særlig skal vi diskutere koblingen mellom nye olje- gassfelt og fremtidig tilgang på råstoff. Forbudsstyret skal også ha en kort omvisning på anleggene. I morra skal Landsstyret samles i Badeparken i Langesund. På dagsorden for det møtet er bl.a. følgende saker:

Klubben vil på dette møtet fremme til diskusjon situasjonen anleggene i Bamble står overfor. Vi vil forsøke å få Landsstyret til å vedta at NOPEF skal fokusere ennå sterkere på sammenhengen mellom industriutvikling på land og utbygginger offshore.

Konferanse

Vi har fått invitasjon til NOPEFs HMS-konferanse i Stavanger 13. og 14.10. Målgruppa er medlemmer av AMU, verneombud, hovedverneombud og andre som har interesse av HMS. Det er et sterkt begrenset antall som vi kan sende, så vi vil foreta en streng prioritering av de som søker. Konferansen vil ta opp flere tema slik som;

Interesserte må melde fra til klubbkontoret snarest.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com