Artikkel i TA

I dagens TA er det en artikkel om bedriftens tilbud om f�rtidspensjon. Artikkelen er et produkt av intervju bl.a. med meg. Fokus er p� bedriftens tilbud om f�rtidspensjon til personer f�dt 1941 og tidligere. Det fremg�r at tilbudet er et ledd i bedriftens omstillingsprosess. Det er beklagelig at Formo skriver i sin artikkel at bedriften skal spare inn 200 millioner. Som de fleste vet er jo dette tallet 90 mill, (som om ikke det er ille nok!). Jeg har gjort dette klart for Formo, og bedt han klargj�re dette.

Det fremg�r ogs� at det er enighet om stillingskuttene. Hva jeg gjorde klart for Formo og TA er at det er enighet om virkemidlene og prosessen for bemanningskuttene, ikke hvor mange som skal reduseres. Det blir � gjenta seg selv gang p� gang, men enkelte ting g�r tydeligvis ikke inn hos journalister...

Landskonferanse "Kvinner p� tvers"

Kvinner p� tvers inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse i Oslo 18. og 19. september. En lang rekke fagorganisasjoner og interessegrupper st�r bak arrangementet. Programmet er tilgjengelig p� klubbkontoret, og interesserte bes henvende seg til oss.

Forbundsstyrem�te i NOPEF

Til uken skal NOPEFs forbundsstyre og landsstyre ha sitt m�te i Bamble. I forbindelse med m�te skal forbundsstyret p� bedriftsbes�k til Rafnes og oss. Vi skal bl.a benytte anledningen til � diskutere felles strategi for utvikling sammen med de to bedriftenes ledelse og forbundsstyret.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com