Hei!

Som de aller fleste nå har fått med seg, har jeg fått ny jobb som koordinator i lagbasert, skift 5. Formelt gikk jeg over i den nye rolla 1.7., men jeg har permisjon fram til neste årsmøte i klubben som er i februar/mars neste år. Dette betyr at jeg sitter som leder av klubben som før. I perioden fram til årsmøtet skal jeg lære den nye jobben å kjenne, samt ta noe opplæring i bl.a. SAP, som jeg overhode ikke kan noe om. I praksis betyr det at jeg vil følge noen skift, men ikke på en slik måte at det får konsekvenser for klubben og tilgjengeligheten.

FVA-prosjektet/Utvikling på Rønningen

Nå er alle de formelle signaturene skrevet på de nødvendige papirene for at prosjektet i FVA kan igangsettes. Svein Rennemo signerte dokumentene for noen dager siden. Dette prosjektet er viktig for framtida fordi det legger tilrette for å handtere en økt produksjon på Rønningen. Arbeidet med å få til produksjonsøkninger går for fullt i klubben. Det skal være et møte i Stavanger/Haugesund i slutten av juli, hvor vi skal diskutere olje og gassressursene og utnyttelse av dem i framtida. Næringsutvalget i NOPEF er arrangør av møtet, og resultatet skal legges fram for Landsstyret i NOPEF i August i Langesund. Et annet initiativ var at Lars Myhre var tilstede her på Rønningen i Juni for å diskutrere framtidsutsiktene på Rønningen sammen med oss og Roy Vardheim.

Dersom FVA-prosjektet hadde blitt lagt på is, ville det vært et tydelig signal om at nå ønsker ikke Borealis å satse mer på Rønningen. Nå er historien heldigvis en annen, og det betyr at dette positive signalet om investeringer må brukes for det det er verdt! Vi må utnytte dette til å få Borealis til å satse på produksjonsutvidelser på Rønningen!

FVA-prosjektet har en medaljebakside som vi må være klar over. I beregningene til prosjektet er det kalkulert med en betydelig bemanningsreduksjon. Dette har vi vært klar over, men vi må sørge for at konsekvensanalysene som skal gjennomføres blir reelle, og at vi får bevist at det blir mulig å redusere bemanningen. Foreningen har ikke gitt "carte blanche" til bedriften til å foreta denne bemanningsreduksjonen. Vi vil være med i konsekvensvurderingene og se til at det ikke blir noen reduksjon før arbeid faktisk er falt bort!

Ferie

Det er ferietid og i den sammenheng vil kontoret ikke være bemannet i uke 29. Jan Arne vil være på ferdigvare og tilgjengelig på personsøker. Jeg vil være på ferie.

Fortsatt god sommer!
Hilsen Hallgeir :-)


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com