Siste nytt:

Klubben og bedriften har kommet til enighet.

Resultatet er:
1750,- fra 1-5
06% fra 6-16, dog ikke under 1750,-
15 avspasseringstimer (2 dager)

Lærliger får overtid som fagarbeidere når de jobber overtid.

Dette er ikke et godt oppgjør, men kan forsvares utfra vårt totale krav Omregnet i kroner gir oppgjøret oss en virkning på ca 4.000,-.

God helg, Hilsen forhandlingsutvalget
Ann-Karin, Olaug, Leif, Jan Arne og Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com