Nytt fra forhandlingene:

Det har vært ført forhandlinger med bedriften om årets mellomoppgjør. Det er ikke oppnådd enighet. Siste tilbud fra bedriften er som følger:

  1. lgr. 1-5: 1750,- kroner i året
    lgr 6-16: 0,6%, dog ikke under 1750,- kroner
  2. 2 fridager i 1999
  3. Overtidsbetalt for lærlinger som fagarbeider når disse jobber overtid.

Dette tilbudet kunne ikke klubbens forhandlingsutvalg akseptere, og det har heller ikke noen av de andre foreiningene gjort, unntatt Lederene.

Det kommer nærmere opplysninger om hva dette vil føre til.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com