Valg til styre og bedriftsforsamling

Innspurten i valget nærmer seg. Fremdeles mange som ikke har benytta seg av stemmeretten. Husk at det gjelder innflytelse i bedriften. Benytt muligheten nå, og mas på alle andre også, slik at vi kaprer flertallet ved dette valget!!!

Følgende dager og tidspunkter gjenstår for valget:

19/5Ferdigvare kl 1030 - 1130 og 1430 - 1500
26/5Portvakta kl 0630 - 0700 og 1400 - 1500
27/5Ferdigvare kl 1030 - 1130 og 1430 - 1530
28/5Kantina kl 1100 - 1300

Bruk stemmeretten - stem på NOPEF lista!!!

Nytt fra CCC

CCC avholt sitt ordinære møte i Lyngby i forrige uke. Av saker som ble diskutert var: SDP prosessen på sitene, gjennomgang av de finasielle resultatene 1. kvartal, Materialhåndtering, Werk Hamburg, "temperatur-måling" og diverse andre spørsmål.

SDP

SDP-prosessen går med svært ulik fart på de forskjellige sitene. I Porvoo har man nå fått prosessen i gang etter streiken man hadde der. I Belgia er det stillstand grunnet samarbeidsproblemer, i Sines går prosessen delvis, men uten særlig involvering utover AMU. I Sveirge går prosessen forholdsvis bra. Hvordan det er i Østerrike vet vi lite om. SDP er i startgropa der, men de har vært gjennom oppsigelser i tre runder før de blei Borealis.

Resultater 1. kvartal

Resultatene er bedre enn forventa, men ikke så bra som ledelsen ønsker. Talla viser overskudd i de tre første månedene, mens det faktisk var forventa et underskudd. Diskusjonen går på om det blir noen penger til FVA-investeringene på Rønningen. Dette vil bli avgjort på et møte i Wien 19.mai. Svein Rennemo utrykte på møtet at det er et spørsmål om når, ikke hvis det kommer. Vi er leie av å vente! det blei også diskusjon om utviklinga av PP-fabrikken og generelt muligheter for økt produskjon på Rønningen. Dette er avhengig av forholdene mellom Statoil, Hydro, Borealis og Rafnes...som om vi ikke visste det!! De siste hendelsene i Statoil har ikke gjort dette lettere!

Materialhåndering

Ei gruppe har vært i sving for å se på framtidig organisering av MH. Den har levert en rapport som ikke holder mål. CCC har kommentert dette, og bedt om grundigere behandling. Resultatet er at det skal gjøres et grudigere arbeid før noe som helst konkluderes. Det vil være noe oppe på bordet utpå høsten engang. Hva dette vil bety på Rønningen er usikkert. Vi vil følge dette nøye.

Werk Hamburg

På CCC-møtet ble det stilt spørsmål til hvordan denne prosessen er kjørt. Svein Rennemo og Staffan Lennstrøm mente at dette var en god prosess. Dette vil CCC følge opp. Vi er usikre på hvorvidt prosessen bak beslutningen er i tråd med hvordan sånt skal gjøres i Borealis. Vi sitter inne med opplysninger som tyder på at bare noen ytterst få har vært involvert. Når det gjelder de ansatte fikk vi en god orientering fra de ansattes representant. Prosessen vil bli fulgt opp lokalt, og ordninger vil bli iverksatt. Særlig bekymring gjelder for de som vil få problemer med å skaffe seg annet arbeid.

Temperatur-måling

Det er vedtatt å foreta en enkelt spøreundersøkelse blant de ansatte i Borealis. Hensikten er å få oversikt over "temperaturen" i selskapet. Ei lita gruppe jobber med dette. CCC er involvert, sammen med bl.a. Svein Andersen og Olav Røyneland.

Dette var noen av de sakene som blei diskutert på CCC møtet.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com