RYKTER

Jeg har i dag fått høre at det verserer rykter i driftsmiljøet om at Statoil har planer om å selge sin del av Borealis. Jeg har vært i kontakt med Statoil for å få dette ryktet sjekka, og NOPEF har ingen kjennskap til dette. Slike rykter er med på å skape unødig usikkerhet i organsiasjonen, og ikke få lov til å utvikle seg. Hører noen slikt, må de straks sørge for å få ryktet bekreftet eller lagt dødt!

HYDRO SUPPORT

I dag skal det være et allmøte i hele vedlikehold vedrørende samarbeid med Hydro Support. Mange er usiker på hva dette er, skla avdelingen overtas av Hydro, ennå flere som skal ut og mange andre spørsmål stiller man seg. Klubben oppfordre alle som skal på møtet om å stille de spørsmålene som man lurer på, og klubben vil inkalle til medlemsmøte etterpå.

WERK HAMBURG

Beskjeden om nedleggelse av Werk Hamburg ble gitt i går. 4 av våre medlemmer blir direkte invorlvert. Klubben vil prøve å få svar på hva som er den egentlige grunnen til dette. Werk Hamburg er "underlagt" Rønningen, og produktene derfra går til kunder i Norge og Sverige. Vi lurer på hvordan disse kundene skal betjenes i framtida. Påvirkningen på sklilsenter EA og Teknisk senter generelt er vi også usikre på. Vi kommer tilbake til mer straks vi har fått kjøtt på beient. Er det PCD som igjen sørger for sine?

LØNNSSYSTEMUTVALGET

Arbeidet er nå i sluttfasen. Utavlget har kommet fram til en modell de vil legge fram for foreningene 1.mai. Modellen og rapporten skal vi behandle grundig i klubben. Minner i så måte om medlemsmøtet i morra hvor lønnssystemet og valglista til styre/bedriftsforsamlinga skal behandles.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com