Varsel om mulig streik

Tidene er turbulente...varsel om mulig streik for NOPEF Avd. 14 er trukket tilbake fordi vår avtale løper fram til 30.6.99, og derfor kan ikke vi tas ut nå. Dette betyr at vi her på Borealis ikke blir omfattet av streiken i første omgang.

NOPEF på Rafnes derimot, blir tatt ut ved en eventuell streik. Det vil medføre at vi mister råstofftilførselen, og vi blir derfor indirekte omfattet av den evntuelle konflikten likevel. Bedriften har innkalt fagforeningene til møte i dag for å drøfte forholdsregeler og eventuelle permisjonsvarsler.

Altså: STREIKEVARSLET ER TILBAKEKALT FOR VÅR DEL!!!

Hilsen Hallgeir

PS: Det annonserte styremøtet i dag kl 14.00 er dermed avlyst!


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com