PC-saken

Det er vel av interesse å vite hvor denne saken står, nå rett etter påske: Arbeidsgruppa evaluerer nå tilbud fra forskjellige leverandører og skal legge det fram den 15.4. for styringsgruppa. Jeg regner ikke med særlig lang saksbehandling etter 15.4., og trur at tilbudet da kan gå ut rimelig raskt.

Klubben vil tilby våre medlemmer et kurs i bruk av internett så snart vi har oversikt ov er hvor mange som vil benytte seg av tilbudet. Eventuellt behov for andre kurs vil vi fortløpende vurdere, men vi regner med at PC-pakka også vil inneholde et grunnleggende PC-kurs slik at alle kan gjøre seg nytte av den.

Konferanse

Klubben har et begrenset antall plasser på en dagskonferanse "Globaliseringen - et kapitalmonster"? Konferansen finner sted i Larvik 28.4 fra 0900 - 1600. Påmeldingsfrist er 21.4. og derfor må klubben ha navnene seinest 19.4. Her er det regelen om først til mølla...som gjelder!

Vedtekter

Årsmøtet vedtok endel justeringer av vedtektene til klubben, og derfor sendes nå de nye vedtektene ut. Med forbehold om at degodkjennes av forbundet er dette de gjeldende vedtektene i klubben.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com