Nytt fra klubben

Referat fra medlemsmøte den 22/3 1999.

Situasjonen i Porvoo

I Porvoo er situasjonen tilspisset, og det sentrale forbundet til kjemiarbeiderene har sendt ut følgende informasjon/pressemelding om situasjonen:

BOREALIS MÅSTE ÅTERTA UPPSÄGNINGAR

Borealis, producent av råvaror för plasttillverkning, samt därförinnan försäkringsbolaget Pohjola har meddelat om planerad reducering av arbetskraft. Hotet om uppsägningar har visat att uppsägningsskyddet i sin nuvarande utformning inte längre är tillräckligt.

Så är t.ex. i Borealis situationen den, att företaget ekonomiskt går bra. Företaget betalar ut en dividend som är 3.5 gånger större än vanligt, men trots det meddelar det samtidigt om en kraftig nedskärning av arbetskraften.

Sedvanlig praxis är att grund för uppsägning föreligger om företaget samtidigt har produktionsmässiga och ekonomiska problem och brist på arbete. Om en gång företaget kan flerdubbla dividenden till aktieägarna, kan det inte vara fråga om ekonomiska svårigheter, och således finns det ej heller grund för uppsägningar.

För att förbättra uppsägningsskyddet måste företagen åläggas att ge betydligt mera utförlig information om sin produktionsmässiga och ekonomiska situation än nu. Under inga omständigheter kan enbart arbetsgivarens meddelande om att arbetet har minskat utgöra en tillräcklig orsak. De anställdas representanter skall ges rätt att anlita utomstående sakkunniga vid bedömning av produktionsmässiga och ekonomiska faktorer. Ett förbättrat uppsägningsskydd måste också tas med i den nya regeringens program.

Kemifacket förutsätter att Borealis avstår från de planerade uppsägningarna. Samtidigt framhåller förbundet att Borealis är den mest betydande leverantören av råvaror till bl.a. den finska plastindustrin. Kemifacket har också goda internationella förbindelser. Dessa faktorer ger möjlighet till bl.a. liknande påtryckningsåtgärder som tillgreps i fallet Pohjola.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com