Seminar for styret og deltakere i SDP-arbeidet

I forrige uke, torsdag og fredag, gjennomførte styret et seminar på badeparken. I tillegg til styret var NOPEFs representanter i SDP-gruppearbeidet invittert. Vi var tilsammen 22 deltakere. Temaet var SDP. Vi brukte to dager på å gå grundig gjennom alle grupperapportene, flere hundre sider. Arbeidet besto i å belyse hvilke forutsetninge SDP-gruppene hadde konkludert med for å gjennomføre SDP. Videre var oppgaven å finne ut om forutsetningene det var enighet om ble gjennomført. Tilslutt diskuterte vi hvordan klubben skulle legge opp sin videre strategi i SDP arbeidet. Konklusjonen fra seminaret er ennå ikke klar, men det er vel ikke noe overraskelse at vi fant mange forutsetninger som både ikke ble iverksatt og var vestentlig endret i forhold til utgangspunktet. Klubben kommer til å forholde seg til resultatet fra seminaret og et initiativ overfor ledelsen vil komme. Det vil bli avholt et medlemsmøte om denne saken.

Årsmøte

Klubben skal avholde sitt ordinære årsmøte tirsdag 9.mars.99 kl 19.00. I år har vi valgt å legge årsmøtet til Badeparken i Langesund. Vi vil prøve på den måten å får til en ny vri og en ny ramme rundt arrangementet.

Vi ber om at det tas kopi og henges opp på oppslagstavler i avdelingene slik at alle medlemmer gjøres kjent med innkallingen, se vedlegg:


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com