7-skift

Klubben har i dag inng�tt en protokoll med bedriften om ny 7-skiftplan i lagbasert operasjon. Denne protokollen er midlertidig fram til 1.7.99. I en protokolltilf�rsel som partene er enige om skal forhold som bemanningsprotokoll, ansvarsforhold, stillings-/rollebeskrivelser, l�nnsl�p og kompetanseutvikling dr�ftes. I samme sak er partene enige om � be Skiftplanutvalget gjennomg� beregningen av arbeidstiden og spesielt se p� beregningsm�ten for ferie.

Protokollen inneholder ordninger om ferieavvikling. Det er gitt �pning for � spare opp helligdagstillegg som kan benyttes til avspassering p� den 7.uken hvis �nskelig, fortrinnsvis p� sommeren. Dette gir mulighet til 3-ukers sammenhengende ferie.

Avspassering generelt

Avspassering skal avtales med n�rmeste overordnede i god tid, og skal normalt ikke f�re til overtid o.l. Avtalt avspassering skal ikke trekkes tilbake. Dette er i tr�d med dagens praksis, j.fr. Bransjeavtalen og S�ravtalen.

De hovedtillitsvalgte i drift, Hans �deg�rd, Runar Fjeld og Odd Bohlin har kopi av protokollen. Sp�rsm�l om den kan stilles til dem eller til kontoret.

Klubben er klar over YS ogs� forhandler om ny protokoll. Vi har hatt en l�pende dialog med YS om dette.

Medlemsutvikling

Klubbens medlemstall er stabilt. Det betyr at v�r prosentvise andel er styrket. Vi er n� sv�rt n�r mer enn 50% av de ansatte p� R�nningen, og med litt ekstra innsats av medlemmene er dette et m�l vi b�r n� f�r sommeren 1999. Vi minner om kampanjen som gir verver mulighet til � vinne en reisegavesjekk p� 7.500,- samt et eller flere flotte vinglass!

V�rt totale medlemstall er 328, hvorav 122 er i drift.

P� VEGNE AV KLUBBEN �NSKER JEG ALLE ET GODT NYTT �R!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com