Hei alle sammen!

Snøen daler ned, julestemningen brer seg...forhåpentlig vis! I tradisjon tro flesker vi til med å trekke ut juleskinker blant våre medlemmer. I år har følgende medlemmer vært heldige:

Gratulerer!

SDP

I forbindelse med omstillingen her på bedriften har hovedverneombudet og leder av NOPEF i dag hatt et møte med Arbeidstilsynet for å drøfte situasjonen. Klubben ser nå så mange faresignaler at vi så oss nødt til å diskutere dette med myndighetene.

Det vil bli et oppslag i media omkring innføringen av 7-skift og kompetanse, sannsynligvis i Varden i morgen.

7-skift

Klubben er i dialog med bedriften om en protokoll som regulerer 7-skiftordningen. Dersom det blir enighet, vil protokollen gis som en prøveordning fram til sommeren 1999, med bakgrunn i at vil skal ha på plass bemanningsprotokollen, avspassering, ferie, rolle/stillingsbeskrivelser for driftspersonellet, ansvarsforhold og lønns/karriereløp.

Selv om det er mørke skyer og mye turbulens i bedriften, håper jeg at alle får mulighet til å samle krefter i jula slik at vi sammen kan stå rustet mot det som vi vet vil komme i 1999.

På klubbens vegne ønsker jeg alle medlemmer en riktig god og fredelig jul og et godt nytt år!!!!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com