PC-prosjektet:

Klubben reagerer svært sterkt på at en av grunnpilarene i utviklingen av den nye site-organisasjonen er blitt revet bort. En etter en har forutsetningene i SDP-gruppe 2 rapporten forsvunnet. Dette var en av de absolutte forutsetningene, og vi har reagert med klar tale overfor bedriften. Selv om det er på engelsk, gjengis mailen som i dag er sendt til Svein Rennemo:

[email fjernet, kun for intern distribusjon]

Som vi informerte om i går, vil vi jobbe videre med denne saken. Vi kommer til å forsøke å få til lokale løsninger på en eller annen måte. Vi mener bedriften er forpliktet gjennom SDP arbeidet og gruppe 2 rapporten til å gjennomføre dette prosjektet.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com