En kort info fra klubben:

Vi har fått en avklaring vedr. lønnsystemutvalget. NOPEF har overtatt Lederenes "NALF" plass i utvalget. Forbundet har derfor gitt oss det rådet at vi bør stille.

På møte med POA i dag har vi etablert dialog med bedriften vedrørende de andre problemstillingene vi har tatt opp.

Konklusjonen fra arbeidsutvalget er derfor at NOPEF deltar på konferansen på Gautefall.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com