I tilknytnig til de sakene som klubben har fremmet overfor bedriften ønsker klubben å komme med følgende informasjon:

Sakene har i dag blitt drøftet på møte mellom Personalavdelingen og NOPEF. Resultatet av disse drøftingene er at en rekke av sakene nå ble lagt inn på et planlagt løp eller avsluttet/løst.

Klubben og bedriften har felles interesse av å unngå at saker som fremmes i linja eller til Personal blir liggende over lengre tid uten at disse blir drøftet og forsøkt løst. Som en ordning for å unngå denne type problemstillinger i framtida vil klubben ha formelle møter med Personal etter en fastsatt plan. Disse møtene vil foregå hver 14.dag. Disse møtene kommer selvfølgelig i tillegg til de møtene vi ellers ser behov for å ha.

Klubben ser dagens møte som positivt og konstruktivt.

God helg,

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com