L�nnsforhandlingen

P� medlemsm�tet i dag, 27.8.98, ble resultatet av �rets l�nnsforhandling framlagt for medlemsm�tet til avstemming.

Arbeidsutvalget v/leder redegjorde for oppgj�ret og bakgrunnen for at valgte � anbefale medlemmene � stemme ja.

Etter mye diskusjon og argumentasjon for og imot, samt forslag om uravstemming, ble det vedtatt � avgj�re dette p� medlemsm�tet.

Avstemningsresultatet ble som f�lger:

128 stemmeberettigede p� m�tet

Resultatet gir skiftg�ende et oppgj�r til � leve med, mens dagtidsgruppene klart kom d�rlig ut. Utfordringen for klubben er s�rge for i fremtidige forhandlinger, at alle grupper kommer godt ut over tid.

Vi ber medlemmene om � respektere dette resultatet.

Dette betyr at �rets oppgj�r er godtatt av NOPEF Avd. 14


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com