Bemanning av kontoret

Klubben vil f� �kt bemanningen sin slik at kontoret vil stort sett v�re bemannet i arbeidstiden. Grunnen til dette er at leder er mye opptatt med arbeid p� vegne av Konsernutvalget. For � s�rge for best mulig service overfor medlemmene har vi derfor f�tt "frikj�pt" nestlederen 3 dager/uken s� lenge lederen er involvert i KU. Hvilke ukedager dette vil gjelde for er enn� ikke helt klarlagt.

Felles styrem�te med klubben p� Rafnes

Klubben skal arrangere felles styrem�te med Rafnes-klubben. Det er mange saker av felles interesse, s�rlig gjelder dette det forest�ende eierskiftet Rafnes st�r overfor. Likeledes er utvidelsesplanene p� Krakkeren tema p� m�tet. Vi vil ogs� f� presentert og diskutere IT-strategi p� m�tet.

L�nnsoppgj�ret

Det har ikke enn� v�rt noen formell kontakt mellom partene, men arbeidsutvalget har hatt uformelle m�ter med bedriften for � lufte mulighetene for � komme til forhandlingsbordet igjen. Arbeidsutvalget forventer en avklaring om hvor og n�r i l�pet av de f�rste dagene denne uken.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com