Bransjeavtalen

Som noen av dere har registrert ble det p� NRK Telemark i dag sl�tt opp at fristen for Bransjeavtalen er utsatt til 31.8.

P� sp�rsm�l fra NRK svarte jeg at dette er beklagelig, for det vil med all sannsynlighet p�virke den omstillingsprosessen vi st�r midt oppe i.

�rsaken til at fristen er utsatt er forhold mellom NOPEF og OLF sentralt. Det har v�rt ferie i OLF i hele juli, og det er flere avtaleomr�der som har f�tt lide av det. Dette f�rte til at partene ble enige om � utsette fristen for endelig svar p� Bransjeavtalen.

Jeg har i dag v�rt i kontakt med forbundet for � forklare at denne utsettelsen betyr at vi f�r et vanskelig forhold hos oss, og at vi trenger sterk st�tte og press p� arbeidsgiverene slik at vi kan komme i forhandlingsposisjon. Vi m� v�re ferdige med v�r lokale S�ravtale f�r utl�pet den 31.8., men vi b�r komme i gang s� fort som det er praktisk mulig. Ingen er tjent med � ha en uavklart situasjon.

Jeg er p� ferie fram til torsdag denne (31.8.) og vil komme med mer info s� fort jeg vet mer!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com