Tarifforhandlingene

Det har vært ført tarifforhandlinger med bedriften siden mandag 22.6. kl 08.00. Forhandlingene har vært harde. Det har vært stor avstand og liten bevegelse.

Bedriftens siste tilbud til foreningen, framsatt tirsdag 23.6. kl 09.45 er som følger:

I tillegg til dette minimale endringer i Særavtalen.

Det er som dere alle ser milevidt fra våre opprinnelige krav, og også langt fra det siste justerte kravet fremsatt av oss under forhandlingenes siste runde.

I henhold til medlemsmøtet som ble holdt forut for årets forhandlinger er bedriftens tilbud utenfor det forhandlingsutvalget har mandat til å godkjenne, og forhandlingsutvalget kaller derfor inn til:

for å få medlemmenes svar på årets lønnsoppgjør.

Forhandlingsutvalget


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com