Tariffnytt

Vi har i dag tatt opp igjen forhandlingene med bedriften. NOPEF var forberedte på å forhandle ferdig, om nødvendig benytte helgen til det. Bedriften og noen av de andre foreningene hadde ikke mulighet til å gjøre det, så det er enighet om å gjenoppta lønnsforhandlingene mandag 22. 6. kl 08.00.

Grunnforsikring liv

Som mange av dere har registrert har vi blitt trukket 120 kr. på siste lønning. Dette er en årspremie for LO favør, Grunnforsikring Liv. Denne forsikringene ble vedtatt å innføre i NOPEF på landsmøtet 1996. Forsikringen er en økonomisk førstehjelp til etterlatte. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år. Den dekker dødsfall uansett årsak, hele døgnet og i hele verden. Beløpet er ft. kr 24.000,- inntil 50 år, for deretter å trappes ned til kr 3.000,- over 66 år. Ytterligere opplysninger finnes på kontoret eller ved henvendelse til forbundet.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com