Hei!

Har fått melding om at det er streik/konflikt i Belgia. Stedet er Antwerpen. Konflikten dreier seg om lokale problemstillinger, bl.a. langtids- kontra kortidskontrakter, pensjons- og forsikringsregler og andre små justeringer. Det er også knyttet opp mot nedstengingen av fabrikkanlegget på "Right-bank" og antall ansatte.

De ansatte nektet overtid som førte til bemanningsproblemer i fabrikkene. Bedriften ville ikke stenge ned når fabrikkene var under avtalt minimumsbemanning. De ansatte svarte med å nekte å gå på jobb fordi sikkerheten var satt i fare. Der står nå saken.

Lønnsoppgjøret:

Forhandlingene startet i dag med overlevering av kravene og mottakelse av motkrav fra bedriften. De er opptatte av et nytt lønnssystem, mens vi forholder oss til det gamle. Forhandlingene skal etter planen være sluttført 5.6. Deretter skal Bransjeavtalen forhandles i Stavanger 8. og 9. Juni. Vi ser ikke bort fra muligheten av at våre Særavtaleforhandlinger fortsetter etter den 9.juni. Avtalen utøper 30.juni.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET DEN 29.05.98

Medlemsmøtet ble avholdt i Plenumsalen. 70 fremmøtte.

Dagsorden:

  1. Fullmakt til forhandlingsutvalget
  2. Vedtak om krav og prioritering

Hallgeir gjennomgikk forslag til endringer i særavtalen.

Medlemsmøtet ga forhandlingsutvalgets mandat:

Vedtak om krav og prioritering:

Følgende vedtak ble fattet:

Kravene som ble framlagt ble vedtatt enstemmig.

Medlemsmøtet vedtok enstemmig følgende prioritering av kravene:

  1. Generelt tillegg:
  2. Skjevheter må rettes opp - tilrettelegging for for fleksibilitet/teamarbeid:
  3. Reiser /kurs

Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com