Tariff-forhandlingene

Årets forhandlinger starter 2. juni med overlevering av kravene. Selve forhandlingene er berammet til 4. og 5. juni. Dette er langt tidligere enn vi har hatt tidligere, og forut for Bransjeavtaleforhandlingene som skjer 8. og 9. juni i Stavanger. Forhandlingsutvalget og styret får en tøff oppgave fram mot medlemsmøtet 29.mai i å rangere kravene, samt foreslå endelig størrelse.

Siste medlemsmøte

Det har kommet reaksjoner på måten siste medlemsmøte ble ledet på. Særlig gjaldt det gjennomgangen av de nye tankene om nytt lønnssystem. Det er ikke hverken leders eller styrets mening å legge lokk på diskusjonen eller meningsytringen innad i klubben. Dersom det oppfattes slik er jeg den første til å beklage det. Det må ikke herske tvil om at hensikten med det som ble framlagt er å gjøre det enklere for alle grupper å få en lønnsmessig utvikling. Lik lønn for likt arbeid er hoveddrivkraften bak dette forslaget. Vårt håp er å få et mer rettferdig system enn dagens.

Grenlandskommunene

Kommunestyrene i Grenland avholdt felles møte tirsdag 12.mai. Forbundsleder Lars A. Myhre og direktør i Hydro, Egil Myklebost holdt innlegg. Regjeringen glimret med sitt fravær. Kommunestyrene fattet et vedtak om å si nei til ensidige miljøavgifter i Norge samt at regjering og Storting må sørge for at industrien i Grenland sikres tilgang på energi og råstoff. Klubbens engasjement i denne saken har vært en av grunnene til at dette møte ble avholdt. NOPEF engasjement i saken helt siden landsmøtet i �96 har ført til at også politisk miljø virkelig har satt saken på dagsorden. Ordførerne i de fire kommunene, Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble skal inn til stortinget og regjeringen for å overbringe meldingen fra det felles kommunestyremøtet.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com