SDP

Det er nå kommet signaler fra ledelsen på at vi må stramme inn livreima. Vi bruker for mye penger, bl.a. på prosjekter! Akkurat som om det skulle være noe nytt!

Klubben vil med bakgrunn i disse signalene fra ledelsen vurdere deltakelsen vår i SDP. Styret vil drøfte situasjonen og komme tilbake med mer info.

Referat fra medlemsmøte 10. mars 1998

Umiddelbart etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte hvor det ble fremsatt følgende krav til det nye styret:

Medlemsmøtet pålegger styret å arrangere et medlemsmøte for skiftgående personell for å diskutere overgang til nye skiftordningner, - deriblant 7-skift.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Medlemsmøtet rettet og en henstilling til bedriften om ikke å presse fram forandringer i skiftgang før alle brikker er på plass i nettverksmodellen.

LØNNSFORHANDLINGENE 1998

Arbeidet med årets lønnsforhandlinger er i startfasen. Klubben skal delta på forberedelsene til ny Bransjeavtale inne på Sørmarka etter påske. Særavtaleforhandlingene skal som vanlig skje i Juni, men allerede nå må avdelingene begynne å tenke på kravene. I denne sammenhengen er det viktig å gå gjennom gjeldende særavtale fra 1996. Klubben skal arrangere en tariffkonferanse rett over påske.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com