Årsmøte

Klubben avholdt sitt årsmøte tirsdag 10.mars i kantina. Det var dårlig fremmøte, hovedsakelig grunnet revisjonsstansen i PEL-fabrikken.

Fra forbundet kom Øyvind Gregersen, førstesekretær. Øyvind ble valgt til møtedirigent.

Følgende vedtak ble fattet:

  1. Årsberetningen ble godkjent
  2. Det framlagte regnskap ble godkjent
  3. Budsjettforslaget ble godkjent
  4. Bevilgninger i henhold til forslag:
  5. Vedtektsendring. Klubben oppretter begrepet Miljøtillitsvalgt. Miljøtillitsvalgt er NOPEFs kandidat til SHVO-vervet.
  6. Årsmøtet vedtok å nedsette en komite som skal se på organisasjonen. Komiteen skal legge fram forslag på neste årsmøte. Under valgene ble følgende valgt inn i komiteen: Arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) og Trygve Roås.
  7. Valg.

Etter at årsmøtet ble avsluttet ble det satt et medlemsmøte på følgende sak:

Skiftplan

Sven A. Dahl, PP fremla et forslag for medlemsmøtet om at NOPEF sørger for å arrangere et medlemsmøte som skal ta stilling til forslaget fra gruppa som jobber med ny skiftplan. NOPEF må sørge for at alle relevante parter blir hørt før en evnt. skiftplan blir endret.

Forslaget framsatt av Dahl ble enstemmig godkjent.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com