Her kommer litt info fra siste ukes hendelser.

Jeg deltok på møte i styringskomiteen for SDP 26.2. i Lyngby. Der ble status for SDP gjennomgått, og Rønningen er den siten som er kommet best igang. De fleste andre sitene jobber etter kostkutt prinsippet, og har bare i mindre grad startet opp med SDP. Sines er et unntak i så måte.

Følgende temar var oppe:

  1. Nullfilosofi
  2. Intergrerte HMS-kommitere (Koblede sikkerhetskomiteer)
  3. Kartlegging
  4. Spørreundersøkelse
  5. Informasjonspakke
  6. Rapportering
  7. Målsetting
  8. Teamorgainsering

1: Nullfilosofi: Her ble det diskutert hvordan sitene jobbet med dette. Spørsmål om hvordan involvere verneombudene i dette arbeidet ble diskutert og Stig Blomberg skulle ta dette opp med nettverket for verneombudene.

2: Sikkerhetskomiteer: Ynnesdal ønsket å innføre koblede sikkerhetskomiteer i hele selskapet. Dette ble gjennomgått og vedtatt.

3: Kartlegging/Spørreundersøkelse: Blenda Weibull ønsket å gjennomføre en enkelt spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan folk i konsernet ser på SDP og hvordan de har blitt involvert. Spørsmålet blei diskutert nøye og mange kritiske røster gikk på om bedriften var rede til å følge opp de svarene som ville komme inn.

Det ble vedtatt å foreta en kartlegging for å finne ut hvilken kompetasne sitene trenger å ha for å utføre de oppgavene de er pålagt.

4: Informasjonspakke: På spørsmål om det er ønskelig med en infopakke til alle ansatte om ståa for SDP ble det enighet om at dette må gjøres av konsernets informasjonsavdeling. SDP sekretæriatet i konsernet skal komme opp med ideer.

5: Rapportering: Alle sitene skal rapportere inn til konsernet hvordan fremdriften er i SDP. Dette skal gjøres enkelt og ikke slik man gjorde det i VFM.

6: Målsettingen for de nærmeste årene ble gjennomgått. Perspektivet er 4 år fremover.

7: Flerferdige team: Det blei bestemt at det skulle lages en oversikt som klargjør hva flerfaglige og flerferdige team egentlig betyr. Dette fordi selskapet skal ha felles oppfatning internt om disse tingene.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com