SDP

Bedriften har vedtatt å kutte ned på antall ledernivåer i bedriften. Det vil nå bli bare to nivåer mellom direktør og operatør. Dette betyr at mellomledelsen blir borte og “overtatt” av et utvidet 1. linje nivå. Dette ble det informert om på siste BUA-møte. I tillegg ble det vedtatt å igangsette å organisere i henhold til nettverk.

En av arbeidsgruppene som er nedsatt er gruppen som skal se på en ny skiftorganisasjon. Det viktigste arbeidet denne gruppen skal gjøre er å finne fram til en ny skiftplan som kan tilpasses den nye organisasjonen. NOPEF har allerede gitt klare meldinger om at gruppe 2’s forslag om 7 skiftplan er uakseptabel. Vi mener det bør utredes om dagens 6 skiftplan kan tilpasses med f.eks. utvidet skift- og dagtidsgrupper. NOPEF har krevd at KK-lab blir involvert i dette arbeidet.

KONSERNUTVALGET

Det skal være møte i Konsernutvalget 17. - 19. denne uke hvor bl.a. PC til ansatte, salg av Neste’s aksjepost og PCD-kjøpet, investeringsprogram og SDP vil være sentrale temaer. Vi kommer tilbake med info så fort vi vet noe.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com