SDP

Som kjent har NOPEF gitt sine kommentarer til hovedgruppe2’s rapport. Sammenholdt med de andre kommentarene som er gitt viser det seg at NOPEF er på linje med de fleste. Nettverkorganisering kan gi mange positive effekter, men det er uttalt skepsis til om det er mulig å nå målsettingen om de enorme innsparingene. NOPEF har vært klarest i å ta avstand fra selve målsettingen, men de fleste andre er også skeptiske.

For å gå videre med prosessen er det opprettet noen arbeidsgrupper som skal utrede følgende forhold:

NOPEF har medlemmer i disse gruppene.

PC TIL ANSATTE

Etter at Svein Rennmo besøkte oss i Desember forventet vi en klargjøring av dette spørsmålet i løpet av Januar. Dette skjedde ikke, og vi tok en henvendelse til Rennemo for å undersøke hvor saken sto. Svaret var at PC-spørsmålet ikke hadde vært diskutert på styremøte i Konsernet i januar. Grunnen var at de nye eierene ikke var tilstede. Vi ser på dette som en arrogant holdning til PC-spørsmålet og vil fremme krav om svar på CCC-møtet til uka. De andre driftsstedene er like interesserte i dette som oss.

MØTE MED NOPEF PÅ RAFNES

Styrene i klubbene på Rafnes og Borealis hadde i går et felles styremøte hvor vi drøftet sakjer av felles interesse. En av hovedsakene på dette møtet var samarbeid mellom beredskapsavdelingene. Det har vært en arbeidsgruppe i gang for å utrede muligheten for et tettere samarbeid mellom de to beredskapsavdelingene. Denne gruppen har hatt medlemmer fra begge avdelinger. Det denne gruppen har kommet fram til er at det er lurt å samarbeide om utstyr og opplæring, mens gruppa er delt mht. en felles ledelse av beredskapene. I møtet diskuterte vi dette spørsmålet og NOPEF-klubbene mener at anbefalingen gruppas flertall bør jobbes videre med, dvs. ikke innføre en felles ledelse på nåværende tidspunkt. Ledelsen ved begge bedriftene har fått denne tilbakemeldingen fra oss, og de ble enige om å først gå videre med enigheten i gruppa og komme tilbake til spørsmålet om felles ledelse på et seinere tidspunkt.

REVY!

NOPEF anbefaler alle sine medlemmer til å sikre seg billetter til årets Borealis’ revy. “HODENE RULLER” er navnet på revyen, og det skulle bety at her gjøgles det med mange aktuelle temaer. Benytt anledningen til å se på hverdagens problemer med litt andre øyne!

Det er billetter igjen til forestillingene lørdag 14.2.,torsdag 19. og fredag 20.februar. Revyen spilles på Langesund kino av Borealis ansatte. Billettprisen er kr 75,- og de fås hos Wivy Skotnes, tlf 7327 eller i resepsjonen.

Ta med mor, far, barn, venner og kjente til en humørfylt kveld i Langesund!


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com