SDP

I styremøte tirsdag 13.1. ble gruppe 2 rapporten diskutert. Det var en engasjert diskusjon i styret. Det er helt klart at rapporten ikke er lett å forstå. Den gir flere spørsmål enn svar, og arbeidsutvalget vedtok å be om mer tid til å sette seg inn i rapporten slik at vi kan fremlegge et så klart forslag som mulig til medlemsmøtet fredag 23.1. kl 12.30 i plenumsalen.

I BUA fredag 16.1. krevde vi at NOPEFs styre måtte ha et seminar for å gå grundig gjennom rapporten. Bedriften bifalt og betaler nødvendige utgifter.

UTVIKLING I TELEMARK

Klubben har blitt valgt ut til å representere LO i Telemark i et utviklingsprosjekt for å finne nye anvendelsesmuligheter for plast. På styremøte 13.1. ble Helge Kjørholt, PEL valgt til å være vår representant. Klubben ser dette oppdraget som en anerkjennelse av klubben og dens arbeid.

KURS

Søknadsfristen for kurs i Organisasjonskunnskap/taleteknikk og Lov- og avtaleverket er 30.1.98. Husk at disse kursa er grunnutdanningen i NOPEF. De gir grundig innføring i viktige deler av fagbevegelsen, så meld dere på til klubbkontoret så fort som mulig!

Andre saker diskutert på styremøtet


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com